Forside

 

Styret for 2017 består av disse:

Formann: Mona Samuelsen (2 år - gjenvalg)

Nestformann: Stig Egerhovd (ikke på valg)

Sekretær/styremedlem: Inge Hansen Brekke (gjenvalg)

Kasserer: Knut Daniel Haavik (ikke på valg)

Styremedlem: Olav Auestad (ikke på valg)

Styremedlem: Kenneth Eikeseth (ikke på valg)

Styremedlem: Torleif Johannessen (ny - 2 år)

Varamedlem: Johannes Johannessen (ikke på valg)

Revisor: Knut Arne Paulsen (gjenvalg - 2 år)

Valgkomite: Ove Samuelsen (ikke på valg)

Alf Bernhard Thorsen (ny - 2 år)