Framleieavtale

LEIEAVTALE – FRAMLEIEAVTALE

Veldetun Båtforening

 

 

Avtalen gjelder Leie av båtplass i Veldetun Båtforening. Og er en fremleieavtale mellom 2 medlemmer av Veldetun Båtforening. Dette innebærer medlemskap i Veldetun båtforening. Leier er underlagt foreningens bestemmelser, vedtekter og havneregler som leiemedlem.

 

 

 

Brygge eier (Andelsbrev innehaver)......................................................................................................................................

 

 

Navn:........................................................................ Adresse........................................................................................

 

 

Utleier Brygge No......................... Til fremleier…………………………………………………..................................................................

 

Adresse......................................................................................................... Tlf..............................................................

 

 

Avtale mellom partene gjelder

 

 

 

Dugnad.............. Kontingent.............. Medlemskap..................... Tilstand........................................

 

 

 

Leiepris er avtalt til Kr......................... og har en varighet på ........……..år ...............mnd.

 

 

Fra dato................................. År....................... til........................................... År..........................

 

 

Signatur (framleier)............................................................... Signatur (leier).............................................................

 

 

----------------------------------- KLIPP UT ----------------------------------- KLIPP UT -------------------------------------- KLIPP UT --------------------------------

 

Leveres av eier til Styret i båtforeningen

 

 

 

Navn på framleier:........................................................................................................

 

 

Adresse :............................................................................... Tlf...................................

 

 

 

Båtplass No....................